Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ đều ABCA'B'C' có tất cả các cạnh bằng a. Tính diện tích xung quanh của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ. A. B. C. D.

Cho hình lăng trụ đều ABCA'B'C'  có tất cả các cạnh bằng a. Tính diện tích xung quanh S subscript x q end subscript  của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ.

A. S subscript x q end subscript equals πa squared over 3

B. S subscript x q end subscript equals πa squared over 7

C. S subscript x q end subscript equals fraction numerator 3 πa squared over denominator 7 end fraction

D. S subscript x q end subscript equals fraction numerator 7 πa squared over denominator 3 end fraction

  1. S subscript x q end subscript equals πa squared over 3

  2. S subscript x q end subscript equals πa squared over 7

  3. S subscript x q end subscript equals fraction numerator 3 πa squared over denominator 7 end fraction

  4. S subscript x q end subscript equals fraction numerator 7 πa squared over denominator 3 end fraction

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D.

Đáp án đúng là D.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Một đường thẳng d đi qua đỉnh D' và tâm I của mặt bên BCC'B'. Hai điểm M, N thay đổi lần lượt thuộc các mặt phẳng (BCC'B') và (ABCD) sao cho trung điể...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG