Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ tam giác đều có cạnh bằng , góc giữa hai đường thẳng và bằng . Tính thể tích của khối lăng trụ đó.

Cho hình lăng trụ tam giác đều  có cạnh bằng , góc giữa hai đường thẳng  và   bằng . Tính thể tích  của khối lăng trụ đó.

  1. .

  2. .

  3. .  

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựng hình bình hành , suy ra , do đó góc giữa hai đường thẳng và bằng góc giữa hai đường thẳng và . Xét tam giác có trung tuyến bằng nửa cạnh đối diện nên vuông tại . . Lại do là lăng trụ tam giác đều nên hay cân tại , mà nên tam giác đều cạnh bằng . . Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho: .

Dựng hình bình hành , suy ra , do đó góc giữa hai đường thẳng  và  bằng góc giữa hai đường thẳng  và .

Xét tam giác   có trung tuyến  bằng nửa cạnh đối diện  nên  vuông tại .

.

Lại do  là lăng trụ tam giác đều nên  hay    cân tại , mà  nên tam giác  đều cạnh bằng .

 .

Tính thể tích  của khối lăng trụ đã cho:

.

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác cân với ; B A C ^ = 120 ° " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/nMjYywgcq4n7u7Fnysc34GcPJMXD267hX69o-uc3JcyBYQxgYx9k5MQyIdF1Dyo0SvM02lOhOhnbWC...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG