Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy ABC bằng và góc giữa hai đường thẳng AB' và BC' bằng 60 o . Tính khoảng cách d giữa hai đường thẳng AB' và BC' .

Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy ABC bằng fraction numerator 2 a square root of 3 over denominator 3 end fraction và góc giữa hai đường thẳng AB' và BC' bằng 60o. Tính khoảng cách d giữa hai đường thẳng AB' và BC'.

  1. d equals fraction numerator 2 square root of 2 a over denominator 3 end fraction

  2. d equals space fraction numerator 4 a over denominator 3 end fraction

  3. d equals fraction numerator 2 square root of 3 a over denominator 3 end fraction

  4. d equals fraction numerator 2 square root of 6 a over denominator 3 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. Dựng hình hộp ABCD.A'B'C'D' suy ra AB' //DC' nên

ĐÁP ÁN A. d equals fraction numerator 2 square root of 2 a over denominator 3 end fraction

Dựng hình hộp ABCD.A'B'C'D' suy ra AB' //DC' nên open parentheses stack A B apostrophe comma B C apostrophe with hat on top close parentheses equals open parentheses stack D C apostrophe comma B C apostrophe with hat on top close parentheses equals 60 degree

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau Số điểm cực trị của hàm số đã cho bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG