Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.ABC có cạnh bên AA' = 2a, đáy ABC là tam giác vuông cạnh huyền BC = 2aV3. Thể tích khối trụ ngoại tiếp khối lăng trụ đã cho là:

Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.ABC có cạnh bên AA' = 2a, đáy ABC là tam giác vuông cạnh huyền BC = 2aV3. Thể tích khối trụ ngoại tiếp khối lăng trụ đã cho là:

  1. 6

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hình trụ ngoại tiếp lăng trụ ABC.A'B'C' có: Hai đáy là hai đường tròn ngoại tiếp của hai tam giác ABC và A'B'C' Chiều cao là cạnh bên AA’ Vậy hình trụ nói trên có bán kính đáy là: R = 2 BC ​ = a 3 ​ và chiều cao h=2a => Thể tích của khối trụ là: V = π R 2 h = π ( a 3 ​ ) 2 .2 a = 6 π a 3 ( đ vtt )

Hình trụ ngoại tiếp lăng trụ ABC.A'B'C' có:

Hai đáy là hai đường tròn ngoại tiếp của hai tam giác ABC và A'B'C'

Chiều cao là cạnh bên AA’

Vậy hình trụ nói trên có bán kính đáy là:

 và chiều cao h=2a

=> Thể tích của khối trụ là:

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương có cạnh bằng a là hình trụ ngoại tiếp hình lập phương đã cho. Gọi V 1 và V 2 lần lượt là thể tích của khối lập phương và khối trụ .Tính tỉ số k = V 2 V 1 ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG