Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ đứng A BC . A ′ B ′ C ′ có đáy là tam giác vuông và A B = BC = a , A A ′ = a 2 ​ , M là trung điểm của BC. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và B'C bằng

Cho hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông và , M là trung điểm của BC. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và B'C bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi N là giao điểm của B ′ B . Ta có MN // B ′ C ⇒ ( A MN ) // B ′ C Do đó : d ( A M , B ′ C ) = d ( B ′ C , ( A MN ) ) = d ( B ′ , ( A MN ) ) = d ( B , ( A MN ) ) = d . Xét tứ diện vuông B . A MN có : d 2 1 ​ = B A 2 1 ​ + B M 2 1 ​ + B N 2 1 ​ = a 2 1 ​ + a 2 4 ​ + a 2 2 ​ = a 2 7 ​ Vậy d = 7 a 7 ​ ​

Gọi N là giao điểm của . Ta có 

Do đó :

.

Xét tứ diện vuông  có :

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình trụ có hai đáy là hai hình tròn và , thiết diện qua trục của hình trụ là hình vuông. Gọi A, B là hai điểm lần lượt nằm trên hai đường tròn và sao cho và khoảng cách giữa hai đường thẳng và bằ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG