Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ đứng có thể tích V và có đáy là tam giác đều. Khi diện tích toàn phần của hình lăng trụ nhỏ nhất thì độ dài cạnh đáy bằng bao nhiêu?

Cho hình lăng trụ đứng có thể tích V và có đáy là tam giác đều. Khi diện tích toàn phần của hình lăng trụ nhỏ nhất thì độ dài cạnh đáy bằng bao nhiêu?

  1. cube root of 4 V end root

  2. cube root of V

  3. cube root of 2 V end root

  4. cube root of 6 V end root

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. Gọi h>0 là chiều cao lăng trụ; a>0 là độ dài cạnh đáy.

ĐÁP ÁN A. cube root of 4 V end root 

Gọi h>0 là chiều cao lăng trụ; a>0 là độ dài cạnh đáy.

1

Câu hỏi tương tự

Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG