Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ đứng 𝐴𝐵𝐶𝐴′𝐵′𝐶′ có tam giác 𝐴𝐵𝐶 vuông cân tại 𝐵 và 𝐴𝐵 = 𝑎. Góc giữa hai mặt phẳng (𝐴'𝐵𝐶) và (𝐴𝐵𝐶) bằng 45 0 . Thể tích của khối lăng trụ đó là

Cho hình lăng trụ đứng 𝐴𝐵𝐶𝐴′𝐵′𝐶′ có tam giác 𝐴𝐵𝐶 vuông cân tại 𝐵 và 𝐴𝐵 = 𝑎. Góc giữa hai mặt phẳng (𝐴'𝐵𝐶) và (𝐴𝐵𝐶) bằng 450. Thể tích của khối lăng trụ đó là
 

R. Roboteacher151

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (A'BC) là góc A'BA = 45 0 Suy ra AA' = AB = a V = 2 1 ​ S A BC ​ . A A ′ = 2 1 ​ a 2 . a = 2 a 3 ​

Góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (A'BC) là góc A'BA = 450

Suy ra AA' = AB = a 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y = x 3 − 3 x 2 + 1 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG