Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ đứng có góc giữa và bằng ; đáy là tam giác vuông cân tại và . Thể tích khối lăng trụ bằng.

Cho hình lăng trụ đứng  có góc giữa  và  bằng ; đáy  là tam giác vuông cân tại  và . Thể tích khối lăng trụ  bằng.

  1. .        

  2. .        

  3. .        

  4. .

D. Daisynguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A . . .

Chọn A

.

.

.

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông với , góc giữa và bằng . Tính thể tích khối lăng trụ.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG