Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ đứng có diện tích đáy là , độ dài cạnh bên bằng . Thể tích khối lăng trụ này bằng

Cho hình lăng trụ đứng có diện tích đáy là , độ dài cạnh bên bằng . Thể tích khối lăng trụ này bằng

  1.         

  2.         

  3.         

D. Daisynguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Thể tích khối lăng trụ là .

Chọn D

Thể tích khối lăng trụ là .

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ đứng có đáy tam giác vuông tại ; , , . Thể tích khối lăng trụ là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG