Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ đứng có ABCABC là tam giác vuông cân, .Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

Cho hình lăng trụ đứng A B C. A up diagonal strike c B up diagonal strike c C up diagonal strike c có ABC ABC là tam giác vuông cân, A b equals A C equals a comma A A up diagonal strike c equals h open parentheses a comma h greater than 0 close parentheses. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau A B up diagonal strike c comma B C up diagonal strike c

  1. fraction numerator a h over denominator square root of a squared plus h squared end root end fraction

  2. fraction numerator a h over denominator square root of 5 a squared plus h squared end root end fraction

  3. fraction numerator a h over denominator square root of 2 a squared plus h squared end root end fraction

  4. fraction numerator a h over denominator square root of a squared plus 5 h squared end root end fraction

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D.

Đáp án đúng là D.

1

Câu hỏi tương tự

Cho dãy số thỏamãn và , với mọi . Tìm số nguyên dương n>1 nhỏ nhất để là một số nguyên.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG