Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình thoi, biết A A ′ = 4 a , A C = 2 a , B D = a . Thể tích của khối lăng trụ là

Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình thoi, biết . Thể tích của khối lăng trụ là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thể tích khối lăng trụ là V = A A ′ . S A BC D ​ = A A ′ . 2 1 ​ . A C . B D = 4 a . 2 1 ​ .2 a . a = 4 a 3

Thể tích khối lăng trụ là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp tam giác đều có độ dài cạnh bằng . Biết góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng . Gọi là trung điểm của , là điểm thuộc cạnh sao cho . Thể tích khối chóp bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG