Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ đứng ABCA'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, (tham khảo hình vẽ bên). Tính tang của góc giữa đường thẳng BC' và mặt phẳng (ABB'A')

Cho hình lăng trụ đứng ABCA'B'C'  có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A,   (tham khảo hình vẽ bên). Tính tang của góc giữa đường thẳng BC' và mặt phẳng  (ABB'A')

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B.

Đáp án đúng là B.

1

Câu hỏi tương tự

Một hình hộp chữ nhật có độ dài ba cạnh cùng xuất phát từ một đỉnh lần lượt là 2, 3, 4. Khi đó thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG