Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A 1 B 2 C 3 có AB=a , AC=2a , và Gọi K , I lần lượt là trung điểm của các cạnh CC 1 , BB 1 . Tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng (A 1 BK)

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A1B2C3 có AB=a, AC=2a, A A subscript 1 equals 2 A square root of 5 và stack B A C with hat on top equals 120 degree Gọi K, I lần lượt là trung điểm của các cạnh CC1, BB1. Tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng (A1BK)

  1. fraction numerator a square root of 5 over denominator 3 end fraction

  2. a square root of 15

  3. fraction numerator a square root of 5 over denominator 6 end fraction

  4. fraction numerator a square root of 15 over denominator 3 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. Ta có: Mặt khác áp dụng định lý Pitago và công thức Hê-rông ta tính đc

ĐÁP ÁN C. fraction numerator a square root of 5 over denominator 6 end fraction 

Ta có: 

Mặt khác áp dụng định lý Pitago và công thức Hê-rông ta tính đc

 

4

Câu hỏi tương tự

Ông Anh gửi vào ngân hàng 60 triệu đồng theo hình thức lãi kép. Lãi suất ngân hàng là 8% trên năm. Sau 5 năm ông An tiếp tục gửi thêm 60 triệu đồng nữa. Hỏi sau 10 năm kể từ lần gửi đầu tiên ông An đế...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG