Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C'có đáy ABClà tam giác vuông tại B , , AA'=a. Tính khoảng cách từ điểm Ađến mặt phẳng (A'BC) .

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại B , A B equals A square root of 3 , AA'=a . Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (A'BC) .

  1. fraction numerator square root of 3 a over denominator 2 end fraction

  2. fraction numerator 2 a over denominator 3 end fraction

  3. fraction numerator 2 square root of 3 a over denominator 3 end fraction

  4. 2 a

D. Daisynguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình: { x y + 3 y 2 − x + 4 y − 7 = 0 2 x y + y 2 − 2 x − 2 y + 1 = 0 ​ và các cặp (x,y) I. (2,-3); (2,1) II. (-2;3),(1,2) III. (2,-3);(5,1) IV. (-2,3); (1,5) Chọn kết lu...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG