Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ đứng ABC. A’B’C’ có tất cả các cạnh bằng a. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AA’ và BC bằng

Cho hình lăng trụ đứng ABC. A’B’C’ có tất cả các cạnh bằng a. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AA’ và BC bằng

  1. a

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Trong mp (ABC), dựng AH vuông góc với BC với H thuộc BC. Vậy A H = 2 a 3 ​ ​ (đường cao của tam giác đều cạnh a).

Đáp án C

Trong mp (ABC), dựng AH vuông góc với BC với H thuộc BC.

Vậy (đường cao của tam giác đều cạnh a).
 

1

Câu hỏi tương tự

Nhà trường tố chức cho 378 học sinh khối 6 đi du lịch bằng xe ô tô. Mỗi xe chở được tối đa 45 học sinh. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu ô tô để chở hết số học sinh của nhà trường đi tham quan?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG