Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ . Gọi là trung điểm của . Đường thẳng song song với mặt phẳng nào sau đây?

Cho hình lăng trụ . Gọi  là trung điểm của . Đường thẳng  song song với mặt phẳng nào sau đây?

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi là trung điểm của suy ra . Vì là đường trung bình của hình bình hành suy ra song song và bằng nên song song và bằng là hình bình hành . Từ và , suy ra . Chọn A.

Gọi  là trung điểm của  suy ra

.

 là đường trung bình của hình bình hành  suy ra  song song và bằng  nên  song song và bằng

 là hình bình hành

.

Từ  và , suy ra

.

Chọn A.

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện đều có cạnh bằng . Gọi là trọng tâm của tam giác . Mặt phẳng cắt hình chóp theo thiết diện có diện tích bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG