Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ A BC . A ′ B ′ C ′ . Gọi I, J, K lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, A A ′ C , A ′ B ′ C ′ . Mặt phẳng nào sau đây song song với mặt phẳng ( I J K ) ?

Cho hình lăng trụ . Gọi I, J, K lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, . Mặt phẳng nào sau đây song song với mặt phẳng ?

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do I và K là trọng tâm △ A BC và A ′ B ′ C ′ nên I K // A A ′ ⇒ A A ′ // ( I J K ) ( 1 ) Gọi E và F lần lượt là trung điểm của A A ′ và AB ⇒ A B = CF C J ​ = 3 2 ​ v a ˋ CE C I ​ = 3 2 ​ Kẻ J H // A A ′ ⇒ J H // I K ⇒ H ∈ ( I J K ) ⇒ H I ⊂ ( I J K ) , mà A B // H I ⇒ A B // ( I J K ) ( 2 ) Từ (1) và (2) ⇒ mặt phẳng (IJK) song song với mặt phẳng ( A A ′ B ) .

Do I và K là trọng tâm  và  nên 

Gọi E và F lần lượt là trung điểm của  và AB 

Kẻ , mà 

Từ (1) và (2)  mặt  phẳng (IJK) song song với mặt phẳng .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABC có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), biết AB=AC=a. BC=a 3 ​ . Tính góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAC).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG