Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ có diện tích đáy là 3 a 2 , độ dài đường cao bằng 2 a . Thể tích khối lăng trụ này bằng

Cho hình lăng trụ có diện tích đáy là  độ dài đường cao bằng  Thể tích khối lăng trụ này bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Thể tích khối lăng trụ là 3 a 2 .2 a = 6 a 3 .

Chọn A

Thể tích khối lăng trụ là 

1

Câu hỏi tương tự

Hình chữ nhật có . Quay hình chữ nhật ABCD quanh đường thẳng chứa cạnh AD, ta thu được một hình trụ. Thể tích của hình trụ thu được là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG