Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ ABCD.A'B'C'D'có đáy là hình chữ nhật, AB =a ; A D = a 3 ​ .Hình chiếu vuông góc của A' lên (ABCD) trùng với giao điểm của AC; BD. Khoảng cách giữa A'B; B'C

Cho hình lăng trụ ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình chữ nhật, AB =a ; .Hình chiếu vuông góc của A' lên (ABCD) trùng với giao điểm của AC; BD. Khoảng cách giữa A'B; B'C 


 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C B ′ C // A ′ D ⇒ B ′ C // ( A ′ B D ) ⇒ d ( B ′ C ; A ′ B ) = d ( C ; ( A ′ B D ) ) = d ( A ; ( A ′ B D ) ) Gọi H là hình chiếu của A lên BD . Ta có A H ⊥ ( A ′ B D ) ⇒ d ( A ; ( A ′ B D ) ) = A H Mà

Đáp án C

Gọi H là hình chiếu của A lên BD . Ta có 


 

1

Câu hỏi tương tự

Hình vẽ dưới đây là đồ thị các hàm số y = x a ; y = x b ; y = x c trên miền ( 0 ; + ∞ ) .Hỏi trong các số a, b, csố nào nhận giá trị trong khoảng ( 0 ; 1 )

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG