Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ ABCA'B'C' có thể tích bằng . Gọi M, N, P lần lượt là tâm của các mặt bên và G là trọng tâm tam giác ABC . Tính thể tích V của khối tứ diện GMNP. A. B. C. D.

Cho hình lăng trụ ABCA'B'C' có thể tích bằng a cubed . Gọi M, N, P lần lượt là tâm của các mặt bên và G là trọng tâm tam giác ABC . Tính thể tích V của khối tứ diện GMNP.

A. V equals a cubed over 24

B. V equals a cubed over 8

C. V equals a cubed over 12

D. V equals a cubed over 16

  1. V equals a cubed over 24

  2. V equals a cubed over 8

  3. V equals a cubed over 12

  4. V equals a cubed over 16

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A.

Đáp án đúng là A.

2

Câu hỏi tương tự

Lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông cân tại A,BC = 2a,cạnh bên AA'=3a và có hai đáy là hai tam giác nội tiếp hai đường tròn đáy của hình trụ (T). Tính thể tích khối trụ (T) .

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG