Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C'. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của BB' vàA'C', điểm K thuộc B'C' sao cho K C ′ = − 2 K B ′ . Khi đó ta có A K = m A I + n A J , giá trị củalà. :

Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C'. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của BB' và A'C', điểm K thuộc B'C' sao cho . Khi đó ta có , giá trị của là. : 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp đều SABC có đáy là tam giác đều. Biết mặt bên đều tạo với đáy gócmột góc 30° và các cạnh bên bằng nhau và bằng 13 ​ . Thể tích V của khối chóp đã cho là.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG