Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh a, hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng (ABC) trùng tâm O của tam giác ABC. Một mặt phẳng (P) chứa BC và vuông góc với AA", cắt lăng trụtheo một thiết diện có diện tíchbằng 8 a 2 3 ​ ​ . Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C'.

Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh a, hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng (ABC) trùng tâm O của tam giác ABC. Một mặt phẳng (P) chứa BC và vuông góc với AA", cắt lăng trụ theo một thiết diện có diện tích bằng . Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C'. 

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG