Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ ABC .A 'B' C' có thể tích là V , M là điểm trên cạnh AA'sao cho Tính thể tích khối M.BCC'B'

Cho hình lăng trụ ABC .A 'B' C' có thể tích là V , M là điểm trên cạnh AA' sao cho stack M A apostrophe with rightwards arrow on top equals 3 stack A M with rightwards arrow on top Tính thể tích khối M.BCC'B'

  1. V over 2

  2. V over 3

  3. fraction numerator 2 V over denominator 3 end fraction

  4. fraction numerator 3 V over denominator 4 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S. ABCD , có đáy là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm tam giác SBD . Mặt phẳng (P) chứa AG và song song với BD , cắt SB ,SC ,SD lần lượt tại B ' , C ' ,D ' . Tìm tỉ số thể tích giữa khố...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG