Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có thể tích bằng .Các điểm M, N, P lần lượt thuộc các cạnh AA' , BB' .CC' sao cho . Tính thể tích V của khối đa diện ABCMNP

Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có thể tích bằng begin mathsize 16px style 6 a cubed end style .Các điểm M, N, P lần lượt thuộc các cạnh AA' , BB' .CC'  sao cho fraction numerator A M over denominator A A apostrophe end fraction equals 1 half comma space fraction numerator B N over denominator B B apostrophe end fraction equals fraction numerator C P over denominator C C apostrophe end fraction equals 2 over 3 . Tính thể tích V của khối đa diện ABCMNP

  1. V equals 11 over 27 a cubed

  2. V equals 9 over 16 a cubed

  3. begin mathsize 16px style V equals 11 over 18 a cubed end style

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn D

Lời giải 
Chọn D 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Phép đối xứng qua mặt phẳng biến một điểm thuộc mặt phẳng đó thành: A. không tồn tại ảnh của điểm đó qua phép đối xứng. B. một điểm nằm ngoài mặt phẳng. C. một điểm bất kì thuộc mặt phẳng. ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG