Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ ABC,A'B'C' có độ dàicạnh bên bằng 2a, tam giác AC vuông tại A, AB = a; AC = a3. Hình chiếu vuông góc củaA' lên mặt đáy trùng với trung điểm của BC. Tính cosin góc giữa 2 đường thẳng AA' và B'C'.

Cho hình lăng trụ ABC,A'B'C' có độ dài cạnh bên bằng 2a, tam giác AC vuông tại A, AB = a; AC = a3. Hình chiếu vuông góc của A' lên mặt đáy trùng với trung điểm của BC. Tính cosin góc giữa 2 đường thẳng AA' và B'C'.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xét hình chóp S.ABC có cạnh SAvuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi P là trungđiểm của cạnh SA, gọi M và N lần lượt là hình chiếu vuông góc của P trên các đườngthẳng SB và SC, cạnh BC = 3MN. Tỉ số V S . ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG