Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình hộp đứng ABCDA’B’C’D’ có đáy là hình vuông cạnh a, AC’ tạo với mặt bên (BCC’B’) với góc . Tính thể tích V của khối hộp ABCDA’B’C’D’. A. B. C. D.

Cho hình hộp đứng ABCDA’B’C’D’ có đáy là hình vuông cạnh a, AC’ tạo với mặt bên (BCC’B’) với góc 30 to the power of o. Tính thể tích V của khối hộp ABCDA’B’C’D’.

A. V equals 2 a cubed

B. V equals square root of 2 a cubed

C. V equals fraction numerator square root of 2 over denominator 2 end fraction. a cubed

D. V equals 2 square root of 2. a cubed

  1. V equals 2 a cubed

  2. V equals square root of 2 a cubed

  3. V equals fraction numerator square root of 2 over denominator 2 end fraction. a cubed

  4. V equals 2 square root of 2. a cubed

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B.

Đáp án đúng là B.

1

Câu hỏi tương tự

Một người gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 0,5% mỗi tháng theo cách sau: mỗi tháng (vào đầu tháng) người đó gửi vào ngân hàng 10 triệu đồng và ngân hàng tính lãi suất (lãi suất không đổi) dựa trên...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG