Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình hộp đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình vuông, cạnh bên AA' = 3a và đường chéo A'C = 5a. Tính thể tích V của khối hộp ABCD.A'B'C'D'

Cho hình hộp đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình vuông, cạnh bên AA' = 3a và đường chéo A'C = 5a. Tính thể tích V của khối hộp ABCD.A'B'C'D'

R. Roboteacher159

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A ′ C = C C ′2 + 2 B ′ C ′2 ​ ↔ 5 a = 9 a 2 + 2 B ′ C ′2 ​ ↔ B ′ C ′ = 2 2 ​ a nên V = 3 a . ( 2 2 ​ a ) 2 = 24 a 3

nên =

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB vuông tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Hình chiếu vuông góc của S lên cạnh AB là điểm H thỏa mãn AH=2BH Tính theo a t...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG