Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình hộp chữ nhật OABD.DEFG có O A = a ; OC = b ; C D = c . Gọi I là tâm hình hộp. Biểu thị vectơ B I theo ba vectơ FE , FG , F I

Cho hình hộp chữ nhật OABD.DEFG có

. Gọi I là tâm hình hộp. Biểu thị vectơ  theo ba vectơ 

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi I à trung điểm đường chéo OF

Gọi I à trung điểm đường chéo OF

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm sau I 8 ​ = ∫ ( 2 − 2 x ) 5 d x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG