Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình hộp chữ nhật OABD.DEFG có O A = a ; OC = b ; C D = c . Gọi I là tâm hình hộp. Chọn hệ trục trực chuẩn Oxyz sao cho O x , O y ​ , O z lần lượt là O A , OC , O D . Tính tọa độ của I F .

Cho hình hộp chữ nhật OABD.DEFG có . Gọi I là tâm hình hộp. Chọn hệ trục trực chuẩn Oxyz sao cho lần lượt là . Tính tọa độ của .

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gianvới hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d 1 ​ : 1 x ​ = 1 y + 1 ​ = 2 z − 1 ​ , d 2 ​ : 1 x + 1 ​ = 3 y ​ = 1 z ​ và mặt cầu (S): ( x − 1 ) 2 + ( y + 1 ) 2 + z 2 = 30 . Viết phương trình c...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG