Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình hộp chữ nhật A BC D . A ′ . B ′ . C ′ . D .. Diện tích các mặt ABCD ABB' A'; ADD' A'lần lượt bằng 20cm 2 ;28cm 2 ;35cm 2 Thể tích khối hộp bằng

Cho hình hộp chữ nhật  . . Diện tích các mặt

ABCD ABB' A'; ADD' A'  lần lượt bằng 20cm2;28cm2;35cm2

Thể tích khối hộp bằng

  1. 120cm3

  2. 130cm3

  3. 140cm3

  4. 160cm3

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải : Chọn C Gọi a, b, clà lần lượt độ dài các cạnh AB, BC, AA' . Theo bài ra ta có ⎩ ⎨ ⎧ ​ a . b = 20 a . c = 28 b . c = 35 ​ ⇒ a . b . c = 20.28.35 ​ = 140 Vậy thể tích khối hộp V = ab c = 140 c m 3

Lời giải :

Chọn C

Gọi a, b, c  là lần lượt độ dài các cạnh AB, BC, AA' .

Theo bài ra ta có

Vậy thể tích khối hộp 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABC đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = a, BC = a 3 ​ có hai mặt phẳng (SAB); (SAC) cùng vuông góc với đáy. Góc giữa SC với mặt đáy bằng 6 0 ∘ . Tính khoảng cách từ A đến mặ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG