Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình hộp chữ nhật có tổng diện tích các mặt bằng 36 và độ dài đường chéo bằng 6 Tính thể tích lớn nhất Vmax của khối hộp chữ nhật đã cho.

 Cho hình hộp chữ nhật có tổng diện tích các mặt bằng 36 và độ dài đường chéo bằng 6 Tính thể tích lớn nhất Vmax của khối hộp chữ nhật đã cho.

  1. V m a x equals 16 square root of 2

  2. Vmax = 12

  3. V m a x equals 8 square root of 2

  4. V m a x equals 6 square root of 6

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. Giả sử a, b, c là các kích thước của hình hộp chữ nhật.

ĐÁP ÁN C.  V m a x equals 8 square root of 2

Giả sử a, b, c là các kích thước của hình hộp chữ nhật.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật tâm O với AB = 2a, BC = a . Các cạnh bên của hình chóp đều bằng nhau và bằng . Thể tích hình chóp S.ABCD bằng.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG