Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình hộp chữ nhật có đường chéo Độ dài ba kích thước của hình hộp chữ nhật lập thành một cấp số nhân có công bội q = 2. Thể tích của khối hộp chữ nhật là

Cho hình hộp chữ nhật có đường chéo d space equals square root of 21 Độ dài ba kích thước của hình hộp chữ nhật lập thành một cấp số nhân có công bội q = 2.  Thể tích của khối hộp chữ nhật là

  1. V equals 8 over 3

  2. V = 8 

  3. V equals 4 over 3

  4. V = 6

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.V = 8

ĐÁP ÁN B. V = 8  

2

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số cộng . Khẳng định nào sau đây là sai?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG