Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài ba cạnh tương ứng là a , b , c .Thể tích khối hộp chữ nhật là

Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài ba cạnh tương ứng là . Thể tích khối hộp chữ nhật là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Thể tích khối hộp chữ nhật đã cho là V = ab c .

Chọn C

Thể tích khối hộp chữ nhật đã cho là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có thể tích Gọi lần lượt là trung điểm của và là trọng tâm tam giác . Tính thể tích của khối chóp theo

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG