Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'CD' có AB = và AA’ = 3.Góc giữa mặt phẳng (ABC) và mặt phẳng (A'B'C'D') bằng (đơn vị độ):...

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'CD' có AB = 3 square root of 3 và AA’ = 3.Góc giữa mặt phẳng (ABC) và mặt phẳng (A'B'C'D') bằng (đơn vị độ):...

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số với . Mệnh đề nào sau đây SAI ?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG