Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là một hình vuông. Biết tổng diện tích tất cả các mặt của khối hộp bằng 32 Tính thể tích lớn nhất V max của khối hộp đã cho.

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là một hình vuông. Biết tổng diện tích tất cả các mặt của khối hộp bằng 32 Tính thể tích lớn nhất Vmax của khối hộp đã cho.

  1. V subscript m a x end subscript equals fraction numerator 56 square root of 3 over denominator 9 end fraction

  2. V subscript m a x end subscript equals fraction numerator 80 square root of 3 over denominator 9 end fraction

  3. V subscript m a x end subscript equals fraction numerator 70 square root of 3 over denominator 9 end fraction

  4. V subscript m a x end subscript equals fraction numerator 64 square root of 3 over denominator 9 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. Đặt a là độ dài cạnh của hình vuông đáy, b là chiều cao của khối hộp với a,b >0 Theo giả thiết ta có Khi đó thể tích của khối hộp

ĐÁP ÁN D. V subscript m a x end subscript equals fraction numerator 64 square root of 3 over denominator 9 end fraction 

Đặt a là độ dài cạnh của hình vuông đáy, b là chiều cao của khối hộp với a,b >0

Theo giả thiết ta có 

Khi đó thể tích của khối hộp

1

Câu hỏi tương tự

Trong các hình sau, hình nào là hình chóp cụt?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG