Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có độ dài đường chéo Gọi S là diện tích toàn phần của hình hộp đã cho. Tìm giá trị lớn nhất S max của S .

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có độ dài đường chéo A C apostrophe equals square root of 18 Gọi S là diện tích toàn phần của hình hộp đã cho. Tìm giá trị lớn nhất Smax của S.

  1. S m a x equals 36 square root of 3

  2. S m a x equals 18 square root of 3

  3. Smax= 18 

  4. Smax = 36 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.Smax = 36

ĐÁP ÁN D. Smax = 36  

1

Câu hỏi tương tự

Người ta múc nước từ bể nước bằng một chiếc cốc có hình lập phương không có nắp vào một bình nước có hình lăng trụ tam giác đều. Biết rằng chiếc cốc có chiều dài mỗi cạnh bằng 4cm và chiếc bình có cạn...

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG