Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, BC= 2a, AA'=a. Lấy điểm M trên cạnh AD sao cho AM =3 MD. Tính thể tích khối chóp M.AB’C.

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, BC= 2a,  AA'= a. Lấy điểm M trên cạnh AD sao cho AM =3 MD. Tính thể tích khối chóp M.AB’C.

  1. V subscript M. A B to the power of apostrophe C end subscript equals a cubed over 2

  2. V subscript M. A B to the power of apostrophe C end subscript equals a cubed over 4

  3. V subscript M. A B to the power of apostrophe C end subscript equals fraction numerator 3 a cubed over denominator 4 end fraction

  4. V subscript M. A B to the power of apostrophe C end subscript equals fraction numerator 3 a cubed over denominator 2 end fraction

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thể tích khối chóp M.AB’C bằng thể tích khối chóp B’.AMC

Thể tích khối chóp M.AB’C bằng thể tích khối chóp B’.AMC

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối tứ diện có , , đôi một vuông góc và , . Thể tích của khối tứ diện đó là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG