Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AB=x, AD=3, góc giữa đường thẳng A'C và mặt phẳng (ABB'A') bằng 30 o .Tìm x để thể tích khối hộp chữ nhật có thể tích lớn nhất.

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AB=x, AD=3, góc giữa đường thẳng A'C và mặt phẳng (ABB'A') bằng 30o .Tìm x để thể tích khối hộp chữ nhật có thể tích lớn nhất.

  1. x equals fraction numerator 3 square root of 15 over denominator 5 end fraction

  2. x equals fraction numerator 3 square root of 6 over denominator 2 end fraction

  3. x equals fraction numerator 3 square root of 3 over denominator 2 end fraction

  4. x equals fraction numerator 3 square root of 5 over denominator 5 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.

ĐÁP ÁN B. x equals fraction numerator 3 square root of 6 over denominator 2 end fraction 

 

11

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số f ( x ) đạt cực đại tại điểm nào sau đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG