Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có tồng diện tích của tất cả các mặt là 36 , độ dài đường chéo AC' bằng 6 . Hỏi thể tích của khối hộp lớn nhất là bao nhiêu?

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có tồng diện tích của tất cả các mặt là 36, độ dài đường chéo AC' bằng 6. Hỏi thể tích của khối hộp lớn nhất là bao nhiêu?

  1. 8 square root of 2

  2. 16 square root of 2

  3. 24 square root of 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. Gọi chiều dài 3 cạnh của hình hộp chữ nhật lần lượt là: a , b , c > 0

ĐÁP ÁN C. 16 square root of 2 

Gọi chiều dài 3 cạnh của hình hộp chữ nhật lần lượt là: a, b, c > 0

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có cạnh đáy bằng 2, diện tích tam giác A’BC bằng 3. Tính thể tích khối lăng trụ

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG