Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình hộp ABCD.A'B'CD' có các điểm A(1; 0; 1), B(2; 1; 2), D(1;-1;1)và C'(4; 5;-5). Điểm B’ thuộc đường thẳng:

Cho hình hộp ABCD.A'B'CD' có các điểm A(1; 0; 1), B(2; 1; 2), D(1;-1;1) và C'(4; 5;-5). Điểm B’ thuộc đường thẳng:
 

  1. fraction numerator x minus 4 over denominator 1 end fraction equals fraction numerator y minus 6 over denominator 2 end fraction equals fraction numerator z minus 5 over denominator 3 end fraction

  2. fraction numerator x minus 4 over denominator 1 end fraction equals fraction numerator y minus 6 over denominator 2 end fraction equals fraction numerator z plus 5 over denominator 3 end fraction

  3. fraction numerator x minus 4 over denominator 1 end fraction equals fraction numerator y plus 6 over denominator 2 end fraction equals fraction numerator z minus 5 over denominator 3 end fraction

  4. fraction numerator x plus 4 over denominator 1 end fraction equals fraction numerator y minus 6 over denominator 2 end fraction equals fraction numerator z minus 5 over denominator 3 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một ôtô đang chạy với vận tốc 19m/sthì người lái hãm phanh, ôtô chuyển động chậm dần đều với vận tốc trong đó tlà khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Hỏi từ lúc hãm phanh đến ...

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG