Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'.Tìm hệ thức sai:

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'.Tìm hệ thức sai:

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

O là tâm hình hộp.

O là tâm hình hộp.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm sau I 8 ​ = ∫ ( 2 − 2 x ) 5 d x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG