Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình chữ nhật, A B = 3 ​ , A D = 7 ​ . Hai mặt bên (ABB'A') và (ADD'A')lần lượt tạo với đáy góc 4 5 ∘ và 6 0 ∘ , biết cạnh bên bằng 1. Tính thể tích khối hộp.

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình chữ nhật, . Hai mặt bên (ABB'A') và (ADD'A') lần lượt tạo với đáy góc , biết cạnh bên bằng 1. Tính thể tích khối hộp.
 

  1. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Gọi H là hình chiếu của A trên đáy (A'B'C'D') suy ra A H = h là chiều cao Gọi I là hình chiếu của A trên A'B' ⇒ A I H = 4 5 ∘ Gọi J là hình chiếu của A trên A'D' ⇒ A J H = 6 0 ∘ Ta có △ A I H vuông cân tại H ⇒ I H = A H = h △ A J H vuông tại H ⇒ J H = tan 6 0 ∘ h ​ = 3 h 3 ​ ​ Tứ giác A'JHI là hình chữ nhật ⇒ A ′ H = 3 2 h 3 ​ ​ △ A A ′ H vuông tại H ⇒ l = h 2 + ( 3 2 h 3 ​ ​ ) 2 ⇒ h = 7 21 ​ ​ S A BC D ​ = A B . A D = 21 ​ ⇒ V = S A BC D ​ . h = 21 ​ . 7 21 ​ ​ = 3

Chọn D

Gọi H là hình chiếu của A trên đáy (A'B'C'D') suy ra  là chiều cao

Gọi I là hình chiếu của A trên A'B'

Gọi J là hình chiếu của A trên A'D'

Ta có  vuông cân tại H

 vuông tại H

Tứ giác A'JHI là hình chữ nhật 

 vuông tại H 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , biết , , S A B ⊥ S C D " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/JyazxOV3WLc4hiGVDHsm4Br4lpLHIP6xJwa69UTQuigIj8V6pAH0O4hrKjwHtv9s2UFhIW6d1djbXMb...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG