Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C ho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có AB=AD , AA'=BD= . Hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (A'B'C'D') là điểm H nằm trên đoạn thẳng B'D' sao cho B'D'=3B'H . Khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC' bằng

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có AB=AD, AA'=BD=a square root of 3. Hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (A'B'C'D') là điểm H nằm trên đoạn thẳng B'D' sao cho B'D'=3B'H. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AA'và BC' bằng

  1. a square root of 6

  2. fraction numerator a square root of 6 over denominator 3 end fraction

  3. fraction numerator a square root of 6 over denominator 6 end fraction

  4. fraction numerator a square root of 6 over denominator 2 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.

ĐÁP ÁN B. fraction numerator a square root of 6 over denominator 3 end fraction 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ: Bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG