Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình (H) giới hạn bởi các đường: y = − x 2 + 2 x , trục hoành. Tính thể tích khối tròn xoay sinh bởi hình phẳng (H) quanh trục Ox .

 Cho hình (H) giới hạn bởi các đường: , trục hoành. Tính thể tích khối tròn xoay sinh bởi hình phẳng (H) quanh trục Ox .

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hoành độ giao điểm của đường y = − x 2 + 2 x và trục hoành là nghiệm của phương trình: − x 2 + 2 x = 0 ⇔ [ x = 0 x = 2 ​ . Khi đó thể tích khối tròn xoay sinh bởi hình phẳng (H) quanh trục Oxlà: V = π ∫ 0 2 ​ ( − x 2 + 2 x ) 2 dx = 15 16 π ​ .

Hoành độ giao điểm của đường  và trục hoành là nghiệm của phương trình: .
Khi đó thể tích khối tròn xoay sinh bởi hình phẳng (H) quanh trục Ox là: .

1

Câu hỏi tương tự

Một người nuôi cá thì nghiệm trong hồ. Người đó thấy rằng nếu mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng P ( n ) = 480 − 20 n ( g am ) . Hỏi phải thả bao...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG