Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình (D) giới hạn bởi các đường: y = sin 2 xcosx; y = 0, x = 0 và . Thể tích cua vật thể tròn xoay được tạo nên khi cho (D) quay quanh trục Ox là:

Cho hình (D) giới hạn bởi các đường: y = sin2xcosx; y = 0, x = 0 và x equals straight pi over 2. Thể tích cua vật thể tròn xoay được tạo nên khi cho (D) quay quanh trục Ox là:
 

  1. V equals straight pi squared over 32 left parenthesis đ v d t right parenthesis

  2. V equals fraction numerator 2 straight pi squared over denominator 21 end fraction left parenthesis đ v d t right parenthesis

  3. V equals straight pi squared over 3 left parenthesis đ v d t right parenthesis

  4. V equals fraction numerator 4 straight pi squared over denominator 43 end fraction left parenthesis đ v d t right parenthesis

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là tam giác đều S.ABC. Biết AB = 2 cm,góc giữa mỗi mặt bên và mặtđáy bằng 60°. Khiđó thể tích của khối chóp là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG