Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp , , , vuông cân, , là trung điểm của , là chân đường cao hạ từ của . Thể tích của là

Cho hình chóp , , , vuông cân, ,  là trung điểm của ,  là chân đường cao hạ từ  của . Thể tích của  là

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tam giác vuông cân tại và nên . Tam giác vuông tại và có là đường cao nên . Ta có . suy ra .

Tam giác  vuông cân tại  và  nên .

Tam giác vuông tại  và có  là đường cao nên .

Ta có.

 suy ra .

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối tứ diện có thể tích . Gọi là thể tích của khối đa diện có các đỉnh là các trung điểm của các cạnh tứ diện đã cho. Tính tỷ số .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG