Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp đều S.ABCDcó A B = 2 a , S A = 3 ​ a (minh họa hình vẽ). Gọi M là trung điểm củaAD. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và BM bằng

Cho hình chóp đều S.ABCD có  (minh họa hình vẽ). Gọi M là trung điểm của AD. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và BM bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi O là tâm hình vuông ABCD, Nlà trung điểm của BC, DN cắt AC tại I ⇒ A C = 2 a 2 ​ , O I = 3 OC ​ = 6 A C ​ = 3 a 2 ​ ​ SO = S A 2 − A O 2 ​ = a O.SIDlà tam diện vuông tại O ⇒ d 2 ( O , ( S I D ) ) 1 ​ = S O 2 1 ​ + O I 2 1 ​ + O D 2 1 ​ = a 2 1 ​ + ( a 2 ​ ) 2 1 ​ + ( 3 a 2 ​ ​ ) 2 1 ​ = a 2 6 ​ ⇒ d ( O , ( S I D ) ) = 6 a 6 ​ ​ BM // BN ⇒ BM // ( S I D ) ⇒ d ( BM , S D ) = d ( B , ( S I D ) ) = 2 d ( O , ( S I D ) ) = 2. 6 a 6 ​ ​ = 3 a 6 ​ ​

Gọi O là tâm hình vuông ABCD, N là trung điểm của BC, DN cắt AC tại I

O.SID là tam diện vuông tại O

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D là trung điểm của AB, I ( 3 11 ​ ; 3 5 ​ ) , E ( 3 13 ​ ; 3 5 ​ ) lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp, trọng tâm tam giác ACD. Đường thẳn...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG