Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp đều S.ABCD có A B = 2 a , S A = 3 ​ a (minh họa hình vẽ). Gọi M là trung điểm của AD. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và BM bằng

Cho hình chóp đều S.ABCD có (minh họa hình vẽ). Gọi M là trung điểm của AD. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và BM bằng

R. Robo.Ctvx11

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi O là tâm hình vuông ABCD,N là trung điểm của BC,DN cắt AC tại I. ⇒ A C = 2 a 2 ​ , O I = 3 OC ​ = 6 A C ​ = 3 a 2 ​ ​ , SO = S A 2 − A O 2 ​ = a . O.SID là tam diện vuông tại O

Gọi O là tâm hình vuông ABCD,N là trung điểm của BC,DN cắt AC tại I.

O.SID là tam diện vuông tại O
rightwards double arrow fraction numerator 1 over denominator d squared open parentheses O comma open parentheses S I D close parentheses close parentheses end fraction equals fraction numerator 1 over denominator S O squared end fraction plus fraction numerator 1 over denominator O I squared end fraction plus fraction numerator 1 over denominator O D squared end fraction equals 1 over a squared plus 1 over open parentheses a square root of 2 close parentheses squared plus 1 over open parentheses fraction numerator a square root of 2 over denominator 3 end fraction close parentheses squared equals 6 over a squared. rightwards double arrow d open parentheses O comma open parentheses S I D close parentheses close parentheses equals fraction numerator a square root of 6 over denominator 6 end fraction. B M divided by divided by B N rightwards double arrow B M divided by divided by open parentheses S I D close parentheses rightwards double arrow d open parentheses B M comma S D close parentheses equals d open parentheses B comma open parentheses S I D close parentheses close parentheses equals 2 d open parentheses O comma open parentheses S I D close parentheses close parentheses equals 2. fraction numerator a square root of 6 over denominator 6 end fraction equals fraction numerator a square root of 6 over denominator 3 end fraction.
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp S.ABC có đường cao SA=a, tam giác ABC vuông ở C có AB=2a, góc Gọi H là hình chiếu của A trên SC. Gọi B' là điểm đối xứng của B qua mặt phẳng (SAC). Tính thể tích khối chóp H.AB'B.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG