Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp đều S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh bên bằng b ( với 3 b 2 > a 2 ). Thể tích khối chóp đều đã cho là.

Cho hình chóp đều S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh bên bằng b ( với ). Thể tích khối chóp đều đã cho là. 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b là hai góc nhọn, dương: sin a = 3 1 ​ , sin b = 12 1 ​ thì giá trị đúngcủa sin2(a + b) là :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG