Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp đều S.ABC có thể tích bằng , m ặt bên tạo với đáy một góc 60 o . Khi đó khoảng cách từ A đến mặt (SBC) là.

Cho hình chóp đều S.ABC có thể tích bằng fraction numerator a cubed square root of 3 over denominator 24 end fraction, mặt bên tạo với đáy một góc 60o. Khi đó khoảng cách từ A đến mặt (SBC) là.

  1. fraction numerator a square root of 2 over denominator 2 end fraction

  2. a square root of 3

  3. fraction numerator 3 a over denominator 4 end fraction

  4. fraction numerator a square root of 3 over denominator 2 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.

ĐÁP ÁN C. fraction numerator 3 a over denominator 4 end fraction 

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp có đáy là hình chữ nhật cạnh AB = 2a, AD = a.Hình chiếu của đỉnh S lên đáy là trung điểm của cạnh AB cạnh bên SC tạo với mặt phẳng đáy một góc .Tính thể tích V của khối chóp đã cho

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG